Què pot passar ara als Estats Units d'Amèrica?

7 November 2010

El lingüista i filòsof nord-americà Noam Chomsky comenta els resultats electorals de les eleccions parcials del 4 de novembre als Estats Units d’Amèrica.

Politica